Stichting Soedania is opgericht in augustus 2006 door een paar Soedanese vrouwen die actief zijn in Amsterdamse samenleving.

Stichting Soedania signaleert de problemen binnen haar gemeenschap en probeert actie te ondernemen om hulp te kunnen aanbieden.

Stichting Soedania ontplooit activiteiten gericht op preventie meisjesbesnijdenis, emancipatie en maatschappelijke participatie. Stichting Soedania wordt gesubsidieerd op projectbasis door SPE, DMO en Stadsdeel Amsterdam West.

Onze missie

Integratie en participatie van Soedanese vrouwen in de Amsterdamse samenleving bevorderen.

Organisatie en bestuur

Hawa Bashir: Voorzitter
Maha Ibrahim: Penningmeester, secretaris

Partners

Stichting Soedania werkt samen met: SPE Amsterdam, DMO Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West Gemeente Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam, GGD Amsterdam, Pharos, Stichting Samenwonen-Samenleven, Stchting FSAN, PEZO training en adviesberceau, Stichting Ade Eritrea, Stichting GGZ Brandaris, Stichting SIVN en Stichting Damawand.